Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Capitala AB

Capitala AB

Capitala AB
Husarvägen 11
291 37 Kristianstad

Hemsida:

www.capitala.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Capitala erbjuder tjänster inom fakturaservice, reskontraservice, inkassoverksamhet, fastighetsförvaltning samt fordringsköp och korttidsplaceringar. Capitala AB heter enligt register fortfarande Fast Finance Sweden AB.

Teckningsperiod:

17 juni 2013 - 28 juni 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,05 Mkr (+ 2 Mkr)

Teckningskurs:

1 kr

Likviddag:

Varierande uppgifter.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 12,7 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Poster om 10.000 kr.

Övrigt:

2,05 miljoner aktier i erbjudandet emitteras av Capitala. 2 miljoner aktier säljs av huvudägare, dvs det är inga pengar som går till Capitala.

Uppdaterat: 2013-06-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss