Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Capilon AB

Capilon AB

Capilon AB
Vintergatan 1
59132 Motala

Hemsida:

www.capilon.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Capilon är ett publikt private equity-företag inriktat på industriella investeringar. Capilons affärsidé är att förvärva och utveckla mindre och medelstora industriföretag genom att vara en aktiv och ansvarsfull ägare.

Teckningsperiod:

4 april 2011 - 17 april 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

7,4 - 8,9 Mkr

Teckningskurs:

21,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 75,5 - 99,4 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Priset per aktie kommer att fastställas inom spannet 19 - 25 kr.

Uppdatering: Priset är fastställt till 21,60 kr

Uppdaterat: 2011-04-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss