Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Capillum AB

Capillum AB

Capillum AB
Box 34
714 21 Kopparberg

Hemsida:

www.capillum.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Capillum är ett företag med investeringar som affärsidé. Företaget delar upp sin strategi i tre punkter. Investera i företag som ska göra en exit inom 12-15 måndaer, investera i noterade företag och göra investeringar som ger löpande intäkter/kassaflöde. Capillum AB hette tidigare MBU Medical AB och bedrev då en annan verksamhet.

Teckningsperiod:

23 november 2009 - 7 december 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,6 Mkr

Teckningskurs:

0,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 3,3 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

15 000 aktier.

Övrigt:

Capillums aktie kommer att kunna handlas via beQuoted (Aqurat Fondkommission) från och med den 7 januari 2010. Capillum planerar att notera aktien på en mer likvid marknadsplats i ett senare skede.

Uppdaterat: 2009-11-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss