Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Camurus AB

Camurus AB

Camurus AB
Forskningsbyn Ideon
223 70 Lund

Hemsida:

www.camurus.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Camurus är fokuserat på läkemedelsforskning med en inriktning på att utveckla och kommersialisera innovativa specialmediciner för allvarliga sjukdomar.

Teckningsperiod:

11 mars 2019 - 25 mars 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

Ca 400 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

7 mars 2019

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad, med sedvanliga undantag, inklusive åtaganden från Bolagets största aktieägare Sandberg Development AB som kommer att teckna aktier för 75 miljoner kronor och från Bolagets vd och koncernchef Fredrik Tiberg att teckna aktier för 5 miljoner kronor, samt tecknings- och garantiåtaganden från ett antal övriga aktieägare och icke-aktieägare, inklusive Gladiator och Fjärde AP-fonden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss