Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Camurus AB

Camurus AB

Camurus AB
Forskningsbyn Ideon
223 70 Lund

Hemsida:

www.camurus.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Camurus är fokuserat på läkemedelsforskning med en inriktning på att utveckla och kommersialisera innovativa specialmediciner för allvarliga sjukdomar.

Teckningsperiod:

28 juni 2018 - 29 juni 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

102 Mkr

Teckningskurs:

93 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuildingsförfarande anordnat av Carnegie.

Post:

Övrigt:

Emissionen inleddes efter börsens stängning den 28 juni 2018 och om allt går som tänkt så ska den vara klar innan börsen öppnar den 29 juni.

Uppdaterat: 2018-06-29

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss