Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Camanio Care AB

Camanio Care AB

Camanio Care AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

www.camanio.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Camanio Care erbjuder produkter för äldre och personer med funktionsnedsättning. Camanio Care AB hette tidigare Brigher Two AB. Brighter Two AB hette tidigare Division By Zero AB.

Teckningsperiod:

16 november 2016 - 16 november 2016

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9,4 Mkr

Teckningskurs:

8,40 kr per unit / 4,20 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission, till ett konsortium av privata investerare, i huvudsak Capmate AB, Myacom Investment AB och Beantra Konsult AB.

Post:

Övrigt:

En unit består av två (2) nya aktier och en (1) teckningsoption.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i Camanio Care till en teckningskurs som motsvarar 75 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien i Camanio Care på handelsplatsens officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag Camanio Care offentliggör sin delårsredogörelse (1) januari - mars 2017, och/eller (2) januari - september 2017 eller, om Camanio Care inte offentliggjort någon sådan delårsredogörelse, den 22 december 2017 (”Beräkningsperioden”), dock lägst 4,20 SEK. Utnyttjande av teckningsoptioner ska ske under en period om tre kalenderveckor, med början en vecka efter Beräkningsperiodens utgång, dock senast (1) den 2 juni och/eller (2) 2 februari 2018.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss