Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB

Calmark Sweden AB
Sommargatan 101 A
656 37 Karlstad

Hemsida:

www.calmark.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Calmarks affärsidé är att utveckla tillförlitliga och lättillgängliga tester riktade mot nyfödda. Bolaget har utvecklat ett PNA-instrument anpassat för mätning av biomarkörer för sjukdomstillstånd hos nyfödda barn, som enklare genererar ett snabbare resultat.

Teckningsperiod:

25 maj 2018 - 11 juni 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

23 kr per unit / 4,60 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

24,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 230 units.

Övrigt:

Calmark noteras på Aktietorget den 6 juli 2018.

1 unit består av 5 B-aktier och 3 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1 B.

Uppdaterat: 2018-06-02

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss