Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Calliditas Therapeutics AB

Calliditas Therapeutics AB

Calliditas Therapeutics AB
Engelbrekts Kyrkogata 7 B
114 26 Stockholm

Hemsida:

www.calliditas.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Calliditas Therapeutics säljer läkemedel inom områden anestesi och dialys. Calliditas Therapeutics AB hette tidigare Pharmalink AB.

Teckningsperiod:

18 juni 2018 - 27 juni 2018

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

650 Mkr + 97 Mkr + 95 Mkr

Teckningskurs:

45 kr

Likviddag:

3 juli 2018

Avstämningsdag:

Värdering:

751 Mkr pre-money.

Villkor:

Kunder hos Carnegie, Nordnet och Avanza tecknar sig via respektive bank.

Post:

50 aktier, minimum 230 aktier.

Övrigt:

Första handelsdag på Nasdaq Stockholm förväntas bli den 29 juni 2018.

Huvudägarna har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, teckna aktier i Erbjudandet för totalt 100 miljoner SEK.

AFA Försäkring, Gladiator, Handelsbanken Fonder AB och Fjärde AP-fonden (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, förutsatt vissa villkor, teckna aktier i Erbjudandet för 74, 50, 50 respektive 40 miljoner SEK, totalt 214 miljoner SEK. Detta motsvarar 4,6, 3,1, 3,1 respektive 2,5 procent, totalt 13,4 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter Erbjudandets och Kvittningsemissionens genomförande, förutsatt att Erbjudandet fulltecknas och Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss