Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C Security Systems AB

C Security Systems AB

C Security Systems AB
Beckholmen
115 21 Stockholm

Hemsida:

c-pod.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervaknings system för den globala båtmarknaden.

Teckningsperiod:

13 september 2019 - 30 september 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,86 Mkr

Teckningskurs:

0,17 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

11 september 2019

Värdering:

7,72 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje aktie i C Security Systems som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2019-09-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss