Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C Security Systems AB

C Security Systems AB

C Security Systems AB
Beckholmen
115 21 Stockholm

Hemsida:

c-pod.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervaknings system för den globala båtmarknaden.

Teckningsperiod:

14 november 2018 - 29 november 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,48 Mkr

Teckningskurs:

0,23 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 november 2018

Värdering:

6,96 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. För varje aktie i C Security som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Beslut avseende teckningskurs och därmed hur många teckningsrätter varje befintlig aktie i Bolaget berättigar till kommer att kommuniceras den 31 oktober.

Huvudägarna avser att teckna sin del av nyemissionen vilket motsvarar cirka 46 procent av totala företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2018-10-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss