Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C Security Systems AB

C Security Systems AB

C Security Systems AB
Beckholmen
115 21 Stockholm

Hemsida:

c-pod.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervaknings system för den globala båtmarknaden.

Teckningsperiod:

8 november 2017 - 23 november 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,2 Mkr

Teckningskurs:

0,21 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 november 2017

Värdering:

3,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje aktie i C Security som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss