Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C Security Systems AB

C Security Systems AB

C Security Systems AB
Beckholmen
115 21 Stockholm

Hemsida:

c-pod.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervaknings system för den globala båtmarknaden.

Teckningsperiod:

14 november 2016 - 30 november 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

3,6 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 november 2016

Värdering:

5,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. För varje aktie i C Security som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Styrelseledamöter och huvudägare avser att teckna sin del av nyemissionen vilket motsvarar cirka 50 procent av totala företrädesemissionen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss