Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C Security Systems AB

C Security Systems AB

C Security Systems AB
Beckholmen
115 21 Stockholm

Hemsida:

c-pod.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervaknings system för den globala båtmarknaden.

Teckningsperiod:

6 oktober 2015 - 20 oktober 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

1,73 Mkr

Teckningskurs:

0,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 september 2015

Värdering:

6,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje aktie i C Security erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Styrelsen och huvudägare avser teckna sin del av emissionen vilket motsvarar cirka 50 procent.

Uppdaterat: 2015-10-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss