Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C Security Systems AB

C Security Systems AB

C Security Systems AB
Beckholmen
115 21 Stockholm

Hemsida:

c-pod.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervaknings system för den globala båtmarknaden.

Teckningsperiod:

19 maj 2014 - 17 juni 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

2,65 kr

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

14,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Bred spridning av ägandet prioriteras.

Post:

Valfritt antal, dock minimum 2000 aktier.

Övrigt:

C Security Systems listas på Aktietorget den 1 augusti 2014.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss