Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C Security Systems AB

C Security Systems AB

C Security Systems AB
Beckholmen
115 21 Stockholm

Hemsida:

c-pod.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervaknings system för den globala båtmarknaden.

Teckningsperiod:

2 december 2013 - 18 december 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,4 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

4,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Övrigt:

Mer än halva emissionen har redan säkerställts genom att delar av existerande ägarkrets tecknar sig i emissionen i motsvarande grad som de har tillskjutit bryggfinansiering under 2013.

De som är intresserade av att teckna kontaktar VD på [email protected] eller 073-444 46 39 memorandum mm.

Uppdaterat: 2013-12-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss