Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB
Linnégatan 9
114 47 Stockholm

Hemsida:

andersjahlstrom.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Byggmästare Anders J Ahlström Holding är en samhällsorienterad fastighetsgrupp fokuserad på att förvärva bostadsfastigheter byggda som en del av miljonprogrammet.

Teckningsperiod:

1 december 2014 - 14 december 2014

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

Omkring 128 Mkr + 32 Mkr

Teckningskurs:

Omkring 64 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till institutioner, och allmänheten i Sverige.

Post:

Övrigt:

Obs, angivna datum är en uppskattning.

Vid stort intresse kan emissionen utökas med upp til 32 Mkr.

Efter nyemissionen kommer bolaget att noteras på First North.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss