Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bublar Group AB

Bublar Group AB

Bublar Group AB
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm

Hemsida:

bublar.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bublar vill förhöja upplevelsen i mobila spel och appar med augumented reality (AR) och platsberoende tjänster.

Teckningsperiod:

11 juli 2019 - 12 juli 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

3,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

143,3 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission, via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av G&W Fondkommission.

Post:

Övrigt:

Efter marknaden stängt den 11 juli 2019 meddelade Bublar att de gör en emission som de vill ska inbringa ca 10 Mkr. Emissionen ska vara avklarad innan marknaden öppnar den 12 juli.

Uppdatering: Bublar fick in 10 Mkr till 3,25 kr per aktie. Nyemissionen har tecknats av bl a Handelsbanken Fonder, Tagehus, Need Invest, Åhlén-stiftelsen samt Ulti AB, Stefan Hansson, Per Anders Wärn, VD Maria A Grimaldi och CFO Anders Lindell via bolag.

Uppdaterat: 2019-07-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss