Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bublar Group AB

Bublar Group AB

Bublar Group AB
Skeppargatan 8
114 52 Stockholm

Hemsida:

bublar.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bublar vill förhöja upplevelsen i mobila spel och appar med augumented reality (AR) och platsberoende tjänster.

Teckningsperiod:

7 september 2017 - 26 september 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

23,5 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

3,67 kr per unit och aktie

Likviddag:

Tre bankdagar efter utfärdad avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

64 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

1 unit, minimum 1400 units.

Övrigt:

Beräknad första handelsdag på NGM Nordic-MTF är i slutet av oktober 2017.

Totalt har 20 Mkr av emissionen garanterats.

En Unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie 2017/18. Tre (3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie för 6,40 kronor under teckningsperioden 1 till 30 december 2018.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss