Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Briox AB

Briox AB

Briox AB
Park
351 96 Växjö

Hemsida:

www.fortnoxinternational.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Briox utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. Briox AB hette tidigare FINT AB. FINT AB hette tidigare Fortnox International AB.

Teckningsperiod:

27 april 2021 - 11 maj 2021

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

26 Mkr

Teckningskurs:

5,70 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 april 2021

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. En (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 29 procent samt garantiförbindelser om cirka 51 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av emissionsvolymen.

Förutom denna företrädesemission gör Briox även riktad emission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss