Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Briox AB

Briox AB

Briox AB
Park
351 96 Växjö

Hemsida:

www.fortnoxinternational.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Briox utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. Briox AB hette tidigare FINT AB. FINT AB hette tidigare Fortnox International AB.

Teckningsperiod:

20 maj 2019 - 3 juni 2019

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

25,7 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 maj 2019

Värdering:

128,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. Aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid en (1) befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt och fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 25,7 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar utgör cirka 42 procent (10,9 miljoner kronor) och garantiförbindelser 39 procent (10,0 miljoner kronor).

I samband med denna företrädesemission gör Briox även en riktad emission.

Uppdaterat: 2019-05-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss