Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Briox AB

Briox AB

Briox AB
Park
351 96 Växjö

Hemsida:

www.fortnoxinternational.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Briox utvecklar och säljer internetbaserade affärssystem till små-och medelstora företag och till redovisning-och revisionsbyråer i Europa. Programutbudet, som omfattar bland annat redovisning, administration, säljstöd och tidredovisning, är en fullskalig molnlösning och nås från vilken internetbaserad dator eller enhet som helst. Briox AB hette tidigare FINT AB. FINT AB hette tidigare Fortnox International AB.

Teckningsperiod:

21 mars 2017 - 21 mars 2017

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

8 Mkr

Teckningskurs:

10,40 kr per unit / 2,35 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till professionella investerare i Sverige och utomlands.

Post:

Övrigt:

Varje unit består av fyra (4) aktier och två (2) teckningsoptioner. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie i bolaget. Teckningskursen för aktier med utnyttjande av teckningsoptioner ska motsvara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga senaste betalkursen för bolagets aktie på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 april 2018 till och med 14 maj 2018, dock lägst 3,20 kronor och högst 4,50 kronor.

Emissionen är säkerställd genom garantiförbindelser, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar till ett belopp om totalt 7 760 000 kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss