Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brinova Fastigheter AB

Brinova Fastigheter AB

Brinova Fastigheter AB
Tåstrupsgatan 2
262 63 Ägelholm

Hemsida:

brinova.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brinova Fastigheter är ett fastighetsbolag där beståndet är geografiskt
koncentrerat till södra Sverige med fokus bostäder.

Teckningsperiod:

1 december 2016 - 15 december 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

48 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktar sig till allmänheten i Sverige samt institutioner.

Post:

Övrigt:

I samband med denna riktad emission så gör Brinova även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss