Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

9 februari 2021 - 23 februari 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

117,8 Mkr + 35,3 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr per unit och aktie.

Likviddag:

Avstämningsdag:

5 februari 2021

Värdering:

274,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:7. Aktieägare i bolaget erhåller tre (3) uniträtter för varje en (1) innehavd aktie. Det krävs sju (7) uniträtter för att teckna en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption TO6.

Post:

Övrigt:

Unitemissionen omfattas av tecknings- och garantiåtaganden upp till ett sammanlagt belopp om ca 94,2 Mkr.

Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan Brighter tillföras ytterligare upp till ca 65,4 Mkr.

Det krävs tre (3) teckningsoptioner TO6 för att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande det volymviktade genomsnittspriset (VWAP) mätt under den period på femton (15) handelsdagar som slutar två (2) bankdagar innan teckningsperioden för teckningsoptionerna startar, dock lägst 1,20 SEK och högst 2,00 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner TO6 pågår under perioden 18 oktober-1 november 2021.

Uppdaterat: 2021-02-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss