Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

15 september 2020 - 15 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21 Mkr

Teckningskurs:

2,84283 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

596,7 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad till Unwrap Finance Nordic AB.

Post:

Övrigt:

Genom den här riktade emissionen, kombinerat med TO4-optionerna som precis lösts in, tillförs bolaget över 40 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss