Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Teknikringen 33
11428 Stockholm

Hemsida:

www.brightercompany.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

10 juli 2019 - 10 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,8 Mkr

Teckningskurs:

8,92 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

747,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till långivare. Nyemissionen om totalt 10,8 MSEK kommer ske genom kvittning av lån om 2,8 MSEK samt kontant inbetalning om 8,0 MSEK. Erhållet kontant belopp kommer sedan att nyttjas till fullo för att amortera ytterligare lån.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss