Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

4 april 2019 - 4 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

7,86 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Knight Capital Limited. Aktiekursen för denna ytterligare emissionen ska fastställas av VWAP i Brighter-aktien (”BRIG”) under perioden 21 mars–1 april med 8% rabatt. Betalning för emissionerna ska ske inom 3 arbetsdagar från fastställandet av aktiekursen enligt ovanstående villkor.

Post:

Övrigt:

Precis innan denna emission har en liknande emission gjorts.

Uppdaterat: 2019-04-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss