Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

24 mars 2019 - 24 mars 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

8,31 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Knight Capital Limited. Aktiepriset ska för den första emissionen av aktier fastställas av VWAP i Brighter-aktien (”BRIG”) under perioden 1–21 mars med 8% rabatt. Betalning för emissionerna ska ske inom 3 arbetsdagar från fastställandet av aktiekursen enligt ovanstående villkor.

Post:

Övrigt:

Precis efter denna emission kan ytterligare en emission göras.

Uppdaterat: 2019-04-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss