Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

27 april 2016 - 27 april 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

10,5 Mkr

Teckningskurs:

2,33 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

96,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till ett konsortium av privatinvesterare lett av Capensor Capital.

Post:

Övrigt:

Samtidigt som denna emission har bolaget även tagit upp ett lån på 10,5 Mkr.

Lånet om 10,5 MSEK har givits av samma konsortium som deltagit i den riktade emissionen. Lånet är på 1 år och löper med en årlig ränta om 10 %.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss