Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

7 februari 2014 - 21 februari 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 februari 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:8. För varje befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 8 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Innan denna företrädesemission har en riktad nyemission gjorts. Efter dessa emissioner byter Brighter marknadsplats, från Aktietorget till First North.

Uppdaterat: 2014-02-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss