Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

23 januari 2014 - 23 januari 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

83,3 Mkr pre-money och 108,3 Mkr post money.

Villkor:

Riktad till en grupp utvalda investerare.

Post:

Övrigt:

Efter denna emission gör Brighter även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss