Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

5 december 2012 - 19 december 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

2,12 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 november 2012

Värdering:

Pre-money 36 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:17. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sjutton (17) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Brighter har genom avtal med styrelse och VD erhållit garantiteckning om 500 000 SEK, dvs nära 25 %.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss