Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brighter AB

Brighter AB

Brighter AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

brighter.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Brighter utvecklar och kommersialiserar produkter för egenvård av diabetes.

Teckningsperiod:

15 augusti 2011 - 15 december 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,5 Mkr

Teckningskurs:

3,20 kr

Likviddag:

3 dagar efter beslut om tilld.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 32 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minst 1000 aktier.

Övrigt:

Brighter listas på Aktietorget under augusti 2011.

Uppdatering: Bolagets registrering som publikt aktiebolag blev försenad, vilket gjorde att man sköt på nyemissionen, från juni 2011 till augusti/september 2011.

Uppdatering: Brighter förlänger teckningstiden till den 15 december 2011.

Uppdaterat: 2011-11-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss