Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Briggen Tre Kronor AB

Briggen Tre Kronor AB

Briggen Tre Kronor AB
Östra Brobänken
11149 Stockholm

Hemsida:

www.briggentrekronor.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Briggen Tre Kronor driver opinionen och skapar kontakter mellan näringsliv, politiker, forskare, studenter och allmänhet. Företaget ser sitt segelfartyg som en stark symbol för relationen mellan människan och havsmiljön. Fartyget Tre Kronor är byggt för att segla i hundra år och är också en symbol för entreprenörskap, samarbete och framtidstro.

Teckningsperiod:

20 april 2009 - 1 juni 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6 Mkr

Teckningskurs:

500 kr

Likviddag:

Löpande teckn., senast 10 juni

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 9,5 Mkr.

Villkor:

Först till kvarn-principen.

Post:

Övrigt:

Företaget är försäkrat till ett värde av 40 Mkr och en obeorende värdering är gjord till 50 Mkr.

Uppdaterat: 2009-05-10

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss