Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brigante Media AB

Brigante Media AB
Sundspromenaden 27
21116 Malmö

Hemsida:

www.brigante.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Företagets verksamhet är främst utgivning av tidskrifter, exempelvis livsstilsstidningen Galore.

Teckningsperiod:

6 juni 2005 - 30 juni 2005

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

3 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

1 post per person.

Post:

2500 aktier

Övrigt:

Memorandum kan beställas på [email protected] Planerar notering innan sommaren 2006. Mer information om företaget på www.brigante.se/dibrigantemediainfo.pdf. Företaget planerar ytterligare två nyemissioner innan notering.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss