Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bredband2 i Skandinavien AB

Bredband2 i Skandinavien AB

Bredband2 i Skandinavien AB
Box 557
20125 Malmö

Hemsida:

bredband2.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bredband2 i Skandinavien AB är en bredbandsoperatör av snabba förbindelser baserade på optisk fiber i lokala nätverk (LAN) till främst privatpersoner i stadsnät, allmännyttiga hyresfastigheter och bostadsrättsföreningar samt till företag.

Teckningsperiod:

14 oktober 2009 - 28 oktober 2009

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30,2 Mkr

Teckningskurs:

0,08 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 oktober 2009

Värdering:

Pre-money 30,2 Mkr och post money 60,4 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss