Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB

Brandbee Holding AB
Karlavägen 40
114 49 Stockholm

Hemsida:

www.brandbee.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Brandbee är ett bolag verksamt inom digital marknadsföring som möjliggör för företag att skapa video, annonsera och hantera inkommande leads på ett kostnadseffektivt och enkelt sätt. Brandbee Holding AB hette tidigare VideoBur Sthlm Int AB.

Teckningsperiod:

11 september 2019 - 25 september 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5,82 Mkr + 2 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 september 2019

Värdering:

5,82 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Utöver företrädesemissionenpå 5,82 Mkr kan även en övertilldelning på 2 Mkr användas.

Uppdaterat: 2019-09-04

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss