Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Brand Factory Group AB

Brand Factory Group AB

Brand Factory Group AB
Box 809
19454 Upplands Väsby

Hemsida:

www.brandfactory.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Företags- varumärkes- och produktprofilering.

Teckningsperiod:

15 juni 2009 - 30 juni 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

22 Mkr

Teckningskurs:

19 kr

Likviddag:

4 bankdagar efter utsänd nota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 92,6 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss