Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Box Destilleri AB

Box Destilleri AB

Box Destilleri AB
Box Kraftverk
87296 Bjärtrå

Hemsida:

www.boxwhisky.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Box Destilleri är ett företag i den framväxande whisky-branschen. Här ges möjlighet att uppleva god dryckeskunskap i förening med kulturarvet och spännande konstupplevelser. Box Destilleri gick tidigare under namnet Ådalen Distilleri.

Teckningsperiod:

20 april 2009 - 20 juli 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

250 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

Poster om 10 eller 400 aktier, dvs 2.500 kr eller 100.000 kr

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss