Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Box Destilleri AB

Box Destilleri AB

Box Destilleri AB
Box Kraftverk
87296 Bjärtrå

Hemsida:

www.boxwhisky.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Box Destilleri är ett företag i den framväxande whisky-branschen. Här ges möjlighet att uppleva god dryckeskunskap i förening med kulturarvet och spännande konstupplevelser. Box Destilleri gick tidigare under namnet Ådalen Distilleri.

Teckningsperiod:

28 maj 2012 - 11 juni 2012

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

5,23 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 maj 2012

Värdering:

Pre-money 20,92 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss