Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Box Destilleri AB

Box Destilleri AB

Box Destilleri AB
Box Kraftverk
87296 Bjärtrå

Hemsida:

www.boxwhisky.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Box Destilleri är ett företag i den framväxande whisky-branschen. Här ges möjlighet att uppleva god dryckeskunskap i förening med kulturarvet och spännande konstupplevelser. Box Destilleri gick tidigare under namnet Ådalen Distilleri.

Teckningsperiod:

15 april 2011 - 13 maj 2011

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

8,7 Mkr

Teckningskurs:

16 kr

Likviddag:

13 maj 2011

Avstämningsdag:

11 april 2011

Värdering:

Pre-money 21,7 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 2:5. 5 befintliga aktier ger 2 teckningsrätter. 2 teckningsrätter ger rätt att teckna 2 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Innan emissionen gör företaget en split, där varje 1 aktie blir 10 aktier. Företaget planerar att låta aktien handlas via Alternativa Aktiemarknaden med start under hösten 2011.

Uppdaterat: 2011-04-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss