Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Boule Diagnostics AB

Boule Diagnostics AB

Boule Diagnostics AB
Västberga Allé 32
12630 Hägersten

Hemsida:

www.boule.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Boule arbetar inom marknadssegmentet laboratoriemedicin med inriktning på hematologi och infektionsdiagnostik. Där utöver arbetar bolaget med distribution i Norden av instrument och reagens till Life Science laboratorier. Boule Diagnostics AB hette tidigare Boule Diagnostics International AB.

Teckningsperiod:

24 maj 2011 - 16 juni 2011

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

66,4 Mkr

Teckningskurs:

49 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 171,1 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

100 aktier, dvs 5900 kr per post.

Övrigt:

Boule noteras på Stockholmsbörsen den 17 juni 2011. En grupp av Boules befintliga aktieägare samt nya investerare har förbundit sig att teckna sammanlagt 41,5 Mkr, dvs cirka 52 procent av emissionen.

Uppdatering: Teckningskursen sänks från 59 kr till 49 kr. Teckningstiden förlängs samtidigt till den 16 juni 2011. Första handelsdag på Stockholmsbörsen är 23 juni 2011.

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss