Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB
Gåshaga Brygga 5
18166 Lidingö

Hemsida:

www.botniaexploration.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel-och basmetaller i Sverige och Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 20-tal utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden.

Teckningsperiod:

30 oktober 2009 - 13 november 2009

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10 Mkr

Teckningskurs:

0,14 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 september 2009

Värdering:

Pre-money 40 Mkr och post money 50 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För 1 gammal aktie erhålls 1 teckningsrätt. 4 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Post:

Övrigt:

Botnia Exploration ska enligt plan noteras den 14 december 2009. Emissionen är garanterad till 80 % av befintliga ägare och externa investerare.

Uppdaterat: 2009-11-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss