Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB
Gåshaga Brygga 5
18166 Lidingö

Hemsida:

www.botniaexploration.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel-och basmetaller i Sverige och Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 20-tal utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden.

Teckningsperiod:

27 november 2019 - 11 december 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18,5 Mkr

Teckningskurs:

8 kr per unit / 4 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 november 2019

Värdering:

92,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:5. För varje aktie i Bolaget som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) aktier och en (1) teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier om ca 15,7 MSEK, motsvarande ca 85 procent av nyemissionen.

Varje teckningsoption berättigar, under perioden 4-18 december 2020 respektive 17-31 mars 2021, till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 6,50 SEK per aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss