Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB
Gåshaga Brygga 5
18166 Lidingö

Hemsida:

www.botniaexploration.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel-och basmetaller i Sverige och Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 20-tal utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden.

Teckningsperiod:

17 juni 2013 - 1 juli 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,8 Mkr

Teckningskurs:

0,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 juni 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Bolagets VD och större ägare, Bengt Ljung, har med familj lämnat teckningsförbindelser om cirka 0,8 mkr, motsvarande deras andel om ca 12 procent av emissionen. Vidare har ytterligare ett antal befintliga aktieägare lämnat teckningsförbindelse för deras andel av emissionen, vilka tillsammans med familjen Ljungs teckningsförbindelser uppgår till cirka 1,2 mkr motsvarande ca 17 procent av emissionen. För att säkerställa att emissionen tecknas fullt ut har avtal om emissionsgaranti ingåtts med ett antal befintliga och externa investerare om totalt 5,6 mkr. Sammantaget är företrädesemissionen fullt ut säkerställd genom teckningsförbindelser och avtal om emissionsgaranti.

Redeye är finansiell rådgivare till Botnia Exploration i samband med emissionerna.

Uppdaterat: 2013-06-17

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss