Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB
Gåshaga Brygga 5
18166 Lidingö

Hemsida:

www.botniaexploration.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel-och basmetaller i Sverige och Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 20-tal utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden.

Teckningsperiod:

5 juni 2013 - 5 juni 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,2 Mkr

Teckningskurs:

0,55 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission till Partner Invest Norr AB och Ramab Iggesund AB som tar 3 Mkr vardera, samt till tre ytterligare personer.

Post:

Övrigt:

I samband med denna riktade nyemission görs även en företrädesemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss