Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB
Gåshaga Brygga 5
18166 Lidingö

Hemsida:

www.botniaexploration.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel-och basmetaller i Sverige och Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 20-tal utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden.

Teckningsperiod:

2 maj 2012 - 16 maj 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,3 Mkr

Teckningskurs:

0,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 april 2012

Värdering:

Pre-money 24,3 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Emissionen är i stort sett i sin helhet garanterad. Teckningsförbindelse från VD och styrelseledamoten Bengt Ljung (inkl bolag och familj) samt styrelseordföranden Maria Lilja har lämnats om teckning om totalt 2.349.525 aktier, motsvarande cirka 2,1 mkr. Garantiavtal om totalt 20 mkr har ingåtts med ett konsortium bestående av nya investerare samt befintliga aktieägare. Åtagandet enligt garantiavtalen träder i kraft i det fall nyemissionen inte skulle bli tecknad upp till 20 mkr, vilket innebär att överskjutande del av emissionen inte omfattas av garantikonsortiets åtagande.

Uppdaterat: 2012-04-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss