Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB
Gåshaga Brygga 5
18166 Lidingö

Hemsida:

www.botniaexploration.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel-och basmetaller i Sverige och Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 20-tal utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden.

Teckningsperiod:

15 november 2010 - 30 november 2010

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

30,7 Mkr

Teckningskurs:

0,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 november 2010

Värdering:

Pre-money 72 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:7. För varje 1 befintlig aktie erhålls 1 teckningsrätt. 7 sådana teckningsrätter berättigar till teckning av 3 nya aktier.

Post:

Övrigt:

Botnia har erhållit teckningsförbindelser om 3,75 MSEK och garantiteckning om cirka 21 MSEK, vilket totalt motsvarar cirka 82 procent av den totala emissionslikviden.

Uppdaterat: 2010-11-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss