Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bong AB

Bong AB

Bong AB
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö

Hemsida:

www.bong.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bong är ett ledande europeiskt specialförpacknings- och kuvertföretag som erbjuder lösningar för distribution och paketering av information, reklamerbjudanden och lätta varor.

Teckningsperiod:

25 juli 2013 - 14 augusti 2013

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

125 Mkr

Teckningskurs:

1,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 juli 2013

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. Varje befintlig aktie ger fyra teckningsrätter. En teckningsrätt ger rätt att teckna en aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt garanterad, dels genom teckningsförbindelser från befintliga aktieägare i Bong motsvarande cirka 26 procent av emissionen, dels genom garantiåtaganden från ett konsortium av svenska och internationella investerare motsvarande cirka 74 procent av emissionen.

Bland Bongs större aktieägare har bland annat Melker Schörling AB och medlemmar i Bongs koncernledning förbundit sig att teckna hela sina respektive företrädesrättsandelar i emissionen.

Förutom denna företrädesemission på 125 Mkr så görs ytterligare ett antal transaktioner kring finansiering. Kvittning av Holdhams konvertibellån respektive ägarlån om totalt cirka 100 Mkr mot nya aktier i Bong. Kvittning av del av befintliga banklån om 50 Mkr mot nya aktier i Bong. Konvertibelemission om cirka 200 Mkr riktad till institutionella investerare. Överenskommelse träffad om långsiktig lånefinansiering.

Uppdaterat: 2013-07-18

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss