Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BoMill AB

BoMill AB

BoMill AB
Gottorpsvägen 58
218 45 Vintrie

Hemsida:

bomill.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

BoMill har utvecklat och marknadsför en patenterad teknologi för sortering av spannmål i stor skala baserat på varje kärnas inre egenskaper.

Teckningsperiod:

10 september 2020 - 24 september 2020

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

30 Mkr

Teckningskurs:

18 kr per unit / 6 kr per aktie

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

41,57 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. En (1) unit består av tre (3) aktier och två (2) teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.

Post:

1 unit, minimum 300 units

Övrigt:

BoMill noteras på First North den 20 oktober 2020.

22,6 MSEK av den emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 75 procent av den totala emissionsvolymen.

En (1) teckningsoption av serie TO1 berättigar till teckning av 1 ny aktie till kursen 7,10 kr under perioden 16 september - 7 oktober 2021.

Uppdaterat: 2020-09-10

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss