Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BolagDirekt Svenska AB

BolagDirekt Svenska AB

BolagDirekt Svenska AB
Gamla Brogatan 32
Stockholm

Hemsida:

www.bolagdirekt.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BolagDirekt AB bildades 2007 för att på den svenska marknaden etablera en totalleverantör av standardiserade bolagstjänster och –produkter. Bolagets huvudprodukt är produktion och försäljning av s.k ”lagerbolag” – färdigregistrerade aktiebolag och handelsbolag med organisationsnummer klara att omedelbart användas.

Teckningsperiod:

1 april 2009 - 31 december 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1,95 Mkr

Teckningskurs:

1,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 1,95 Mkr och post money 3,9 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Fullständigt prospekt presenteras den 1 april 2009.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss